Privatumo politika - City Boxing

Kas mes esame

Duomenų valdytojas ir svetainės www.cityboxing.lt administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Boksas visiems“, įmonės kodas 304954439 adresas Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius, faktinės veiklos adresas Kalvarijų g. 143, Vilnius, elektroninio pašto adresas info@cityboxing.lt

UAB „Boksas visiems“ yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą ir labai rimtai prisiima atsakomybę už klientų informacijos saugumą. Mes aiškiai išdėstysime, kokią informaciją renkame ir kaip su ja elgiamės.

Bendrosios nuostatos 

Šioje Politikoje išdėstyta:

 1. Kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir apdorojame ir kiek tai yra susiję su mūsų tarpusavio santykiais su Jumis kaip su klientu;
 2. Iš kur duomenis gauname;
 3. Kaip su tais duomenimis elgiamės;
 4. Kaip saugome duomenis;
 5. Kam tuos duomenis perduodame / atskleidžiame;
 6. Kaip tvarkomės su Jūsų duomenų apsaugos teisėmis;
 7. Kaip laikomės duomenų apsaugos taisyklių.

1.2. Visi asmens duomenys renkami ir apdorojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Sąvokos

Duomenų valdytojas– UAB „Boksas visiems“, įmonės kodas 304954439, PVM mokėtojo kodas LT100012128610, adresas korespondencijai – Kalvarijų g. 143, Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@cityboxing.lt

Duomenų tvarkytojas– paslaugų tiekėjai, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis UAB “Boksas visiems“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Duomenų subjektas – tai klientas – fizinis asmuo įsigijęs ar užsisakęs paslaugas iš UAB “Boksas visiems”

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Slapukai (angl. cookies)– trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą www.cityboxing.lt arba UAB „Boksas visiems” savitarnos terminale sporto klube adresu Kalvarijų g. 143. Norėdami užsiregistruoti ir įsigyti narystę www.cityboxing.lt puslapyje, turite būtinai pateikti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei gimimo datą. Norint aktyvuotį savo narystę sporto klube UAB „Boksas visiems” adresu Kalvarijų g. 143, turite pateikti savo piršto antspaudą, kuris bus naudojamas praėjimo kontrolės metu. Norint pirkti ir aktyvuoti narystę, privalote pateikti šią informaciją:

 1. Vardas;
 2. Pavardė;
 3. El. pašto adresas;
 4. Gimimo data
 5. Mobiliojo telefono numeris.
 6. Piršto antspaudas(tik suaugusiems, sulaukus pilnametystės asmenims)

3.2. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti klubo narystę arba suteikti paslaugų.

www.cityboxing.lt ir savitarnos terminalas sporto klube asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą. Pirkimo proceso metu registruodamiesi www.cityboxing.lt  tinklapyje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

Klientui nesutikus pateikti savo piršto antspaudo yra galimybė, už papildomą mokestį, gauti praėjimo pro kontrolės turniketus kortelę.

Kam naudojame Jūsų asmens duomenis

Jūsų duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

 1. Jūsų norimiems įsigyti paslaugoms teikti.
 2. Su Jumis susisiekti, jei tam būtų būtinybė.
 3. Kontroliuoti jūsų praėjimo kontrolę sporto klubę.

Rinkodara: kartkartėmis su Jumis susisieksime, pateikdami informacijos apie naujas treniruotes ar pasikeitusi treniruočių tvarkaraštį. Taip pat pasiūlysime Jums specialias akcijas. Tačiau galite ir nesutikti gauti šių pasiūlymų arba bet kada paraše mums atsisakyti gauti el. laiškus ar SMS.

Jūsų asmens duomenis apdorosime tik turėdami tam teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas priklausys nuo priežasčių, kodėl rinkome Jūsų asmens duomenis ir kam juos naudojame.

Sutikimą duoti gali tik 16 metų amžiaus ar vyresni asmenys. Jaunesniems vaikams reikalingas vaiko tėvų ar teisėtų globėjų sutikimas.

Apibrėžiant tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais apdorojame Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis. Be to, privalome atsižvelgti į laikotarpius, kuriems mums gali reikėti laikyti asmens duomenis, kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus (pvz., buhalteriniai dokumentai, sutartys ir kt. )

Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo. 

Failai

Mes galime paprašyti jūsų įkelti sveikatos pažymos kopiją į savo paskyrą arba atsiųsti ją el. paštu info@cityboxing.lt kai registruojate į sporto klubą nepilnametį vaiką.

Slapukai (cookies)

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis cityboxing.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą

8.2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos blokuoti rasite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org 

UAB “Boksas visiems“ naudoja sekimo programinę įrangą, kuria stebimi klientų apsilankymo svetainėje įpročiai ir jos naudojimas. Remdamiesi stebėjimo rezultatais galime sukurti patogesnį interneto svetainės dizainą ir išdėstymą, bei pasiūlyti jums aktualiausius pasiūlymus. Ši programinė įranga nekaupia jokios asmeninės klientų informacijos.

Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais: 

 1. Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų. 
 2. Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje. 
 3. Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę. 
 4. Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes. 
  Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

  Asmeniniai kliento duomenys slapukų pagalba nėra kaupiami.

Nuostatų keitimas

9.1. Duomenų valdytojas turi teisę savarankiškai iš dalies arba visiškai pakeisti Nuostatus apie tai pranešdamas www.cityboxing.lt interneto svetainėje. Nuostatų papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto parduotuvėje  www.cityboxing.lt momento.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)
 2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)
 3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)
 4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)
 5. reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)
 6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Klientas, norėdamas pateikti užklausą dėl apie jį sukauptus ir naudojamus asmens duomenis turi teisę gauti tik pateikęs užklausą raštu. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.

Baigiamosios nuostatos

Duomenų valdytojas ir pirkėjas, būdamas asmens duomenų subjektu, savo bendradarbiavimą grindžia sąžiningumo ir teisėtumo principais.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu  info@cityboxing.lt

Duomenų valdytojas, gavęs Pirkėjo užklausimą, atsakymą pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Boksas visiems” veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@cityboxing.lt arba telefonu +370 659 96089.